[linux] perl - substitúcia

DATARIX, s.r.o. datarix na datarix.sk
Čtvrtek Listopad 22 20:30:39 CET 2007


zdravím,

potrebujem perlom spracova» dump databázy, ktorý je v textovom tvare:
jeden záznam je na jednom riadku
hodnoty sú oddelené medzerou
textové re»azce sú uzavreté do apostrofov
príklad:
'text1' 6786 8 'text2' 2 56 75 0 '' 77 '' '' 'textN' ...

mám hotový kus programu, ktorý otvorí a načítava riadky do premennej $line
riadok potom rozdelím na jednotlivé polia:
@splitted_line = split(/ /,$line);

Problém je, ľe dopredu neviem vylúči», či nejaký text nebude obsahova» 
medzeru.
Jedna moľnos» je prejs» riadok znak po znaku a sparsova» to "ručne".
To sa mi ale nepozdáva.

Vie niekto poradi», ako korektne a elegantne rozdeli» ten riadok na 
polia napr. pomocou regexp?
Prípadne ako cez regexp nahradi» medzery v textoch napr. podtrľníkom?
Alebo iným spôsobom?

Poraďte.

Ján Koątial.


Daląí informace o konferenci linux