[linux] Forma mailov

Jan SARENIK jasan na x31.com
Středa Leden 30 16:13:40 CET 2008


  Vážené kolegyne a kolegovia!

Prosím Vás, snažte sa pri písaní mailov dodržiavať isté štandardy
a nech Vám k tomu slúžia výdobytky doby ako napríklad oslovenie na
začiatku, členenie textu do odstavcov v tele správy (vrátane toho,
že viditeľne odlíšite výstup programu od textu, ktorý píšete Vy)
a v neposlednom rade aj pozdrav na konci mailu, voliteľne Váš podpis.

Verím, že sa tu nájde dosť ľudí, ktorí sa ani nepustia do čítania,
keď zbadajú súvislú "guču" textu. Príklad takého nesprávneho
formátovania ste si iste všimli medzi poslednými príspevkami,
ktorých autora upozorňujem osobitne.

  Ďakujem za pochopenie
   S pozdravom Jasan


Príklad odlíšenia: Toto sa stane, keď spustím program 'date':
---------------------------------------------
St jan 30 16:01:32 CET 2008
---------------------------------------------

Príklad podpisu:
-- 
Ján Sáreník, Slovenské Združenie Používateľov OS Linux, predseda rady
Keby som stál o horúce nočné telefonáty, uviedol by som tu číslo mobilu.
To, že sú pred podpisom dve pomlčky, medzera a nový riadok, je štandard,
podľa ktorého môžeme odlíšiť podpis od tela mailu. Samozrejme podpis by
nemal byť v žiadnom prípade takýto nezmyselný a dlhokánsky.


Další informace o konferenci linux