[linux] Testovací dátový súbor

OLIVER Kindernay oliver.kindernay na gmail.com
Pondělí Červen 15 21:35:17 CEST 2009


ICHUCHÁ, ICHUCHÁ


SECTION .text
GLOBAL _start

_start:

mov ecx, 1000000
loop_start:
    push 0x78

loop loop_start

mov eax, 4
mov ebx, 1
mov ecx, esp
mov edx, 1000000
int 0x80

;mov eax, 1
;mov ebx, 0
;int 0x80

time ./x > /dev/null ->

real  0m0.011s
user  0m0.004s
sys   0m0.004s

2009/6/15 Ľubomír Varga <luvar na plaintext.sk>

> Nie som expert na javu a performace, ale hadam ako radovy prehlad bude moj
> prispevok hodnotnejsi ako spam :-)
>
> Kod:
>        long cas = System.currentTimeMillis();
>        for(int i = 0; i < 1000000; i++) {
>            System.out.print("x");
>        }
>        System.out.println();
>        System.err.println("cas=" + (System.currentTimeMillis() -
> cas) + " ms");
>
> Vystupy:
>
> luvar na blackhorse:~/eclipseworkspace/Test$ java -version
> java version "1.6.0_13"
> Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_13-b03)
> Java HotSpot(TM) Client VM (build 11.3-b02, mixed mode, sharing)
>
> ----------------------------
> luvar na blackhorse:~/eclipseworkspace/Test$ time java -server -jar
> Test_fat.jar
> > /dev/null
> cas=1576 ms
>
> real  0m1.698s
> user  0m1.380s
> sys   0m0.252s
>
> ----------------------------
> luvar na blackhorse:~/eclipseworkspace/Test$ time java -jar Test_fat.jar
> > /dev/null
> cas=1302 ms
>
> real  0m1.395s
> user  0m1.048s
> sys   0m0.280s
>
>
>
> Ked som v jave zmenil styl, ako bolo naznacene v predoslych prispevkoch,
> zlepsilo sa to. Kod:
>
>        long cas = System.currentTimeMillis();
>        String a = "";
>        for(int j = 0; j < 100; j++) {
>            a += "xxxxxxxxxx";
>        }
>        for(int i = 0; i < 1000; i++) {
>            System.out.print(a);
>        }
>        System.out.println();
>        System.err.println("cas=" + (System.currentTimeMillis() -
> cas) + " ms");
>
> Vystup:
>
> luvar na blackhorse:~/eclipseworkspace/Test$ time java -server -jar
> Test_fat.jar
> > /dev/null
> cas=85 ms
>
> real  0m0.260s
> user  0m0.180s
> sys   0m0.020s
>
>
>
> Daco na porovnanie vykonu mojeho stroja (1.6GHz pentium M a beziaci boinc
> na
> pozadi):
>
> luvar na blackhorse:~/eclipseworkspace/Test$ time dd if=/dev/zero bs=500
> count=2000 2>/dev/null | tr '\0' x > /dev/null
>
> real  0m0.020s
> user  0m0.008s
> sys   0m0.008s
>
> --
> Odborník na všetko je zlý odborník. Ja sa snažím byť výnimkou potvrdzujúcou
> pravidlo.
> _______________________________________________
> https://lists.linux.sk/mailman/listinfo/linux
> Meta FAQ: http://www.sklug.sk/lists/linux/metafaq.html
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.linux.sk/pipermail/linux/attachments/20090615/cf9f0b0c/attachment-0001.html>


Další informace o konferenci linux