[linux] Testovací dátový súbor

OLIVER Kindernay oliver.kindernay na gmail.com
Pondělí Červen 15 21:37:04 CEST 2009


Tak predsa len este
SECTION .text
GLOBAL _start

_start:

mov ecx, 1000000
loop_start:
    sub esp, 1
    mov byte [esp], 0x78

loop loop_start

mov eax, 4
mov ebx, 1
mov ecx, esp
mov edx, 1000000
int 0x80

;mov eax, 1
;mov ebx, 0
;int 0x80

real  0m0.009s
user  0m0.004s
sys   0m0.000s


2009/6/15 OLIVER Kindernay <oliver.kindernay na gmail.com>

> ICHUCHÁ, ICHUCHÁ
>
>
> SECTION .text
> GLOBAL _start
>
> _start:
>
> mov ecx, 1000000
> loop_start:
>     push 0x78
>
> loop loop_start
>
> mov eax, 4
> mov ebx, 1
> mov ecx, esp
> mov edx, 1000000
> int 0x80
>
> ;mov eax, 1
> ;mov ebx, 0
> ;int 0x80
>
> time ./x > /dev/null ->
>
> real  0m0.011s
> user  0m0.004s
> sys   0m0.004s
>
> 2009/6/15 Ľubomír Varga <luvar na plaintext.sk>
>
> Nie som expert na javu a performace, ale hadam ako radovy prehlad bude moj
>> prispevok hodnotnejsi ako spam :-)
>>
>> Kod:
>>        long cas = System.currentTimeMillis();
>>        for(int i = 0; i < 1000000; i++) {
>>            System.out.print("x");
>>        }
>>        System.out.println();
>>        System.err.println("cas=" + (System.currentTimeMillis() -
>> cas) + " ms");
>>
>> Vystupy:
>>
>> luvar na blackhorse:~/eclipseworkspace/Test$ java -version
>> java version "1.6.0_13"
>> Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_13-b03)
>> Java HotSpot(TM) Client VM (build 11.3-b02, mixed mode, sharing)
>>
>> ----------------------------
>> luvar na blackhorse:~/eclipseworkspace/Test$ time java -server -jar
>> Test_fat.jar
>> > /dev/null
>> cas=1576 ms
>>
>> real  0m1.698s
>> user  0m1.380s
>> sys   0m0.252s
>>
>> ----------------------------
>> luvar na blackhorse:~/eclipseworkspace/Test$ time java -jar Test_fat.jar
>> > /dev/null
>> cas=1302 ms
>>
>> real  0m1.395s
>> user  0m1.048s
>> sys   0m0.280s
>>
>>
>>
>> Ked som v jave zmenil styl, ako bolo naznacene v predoslych prispevkoch,
>> zlepsilo sa to. Kod:
>>
>>        long cas = System.currentTimeMillis();
>>        String a = "";
>>        for(int j = 0; j < 100; j++) {
>>            a += "xxxxxxxxxx";
>>        }
>>        for(int i = 0; i < 1000; i++) {
>>            System.out.print(a);
>>        }
>>        System.out.println();
>>        System.err.println("cas=" + (System.currentTimeMillis() -
>> cas) + " ms");
>>
>> Vystup:
>>
>> luvar na blackhorse:~/eclipseworkspace/Test$ time java -server -jar
>> Test_fat.jar
>> > /dev/null
>> cas=85 ms
>>
>> real  0m0.260s
>> user  0m0.180s
>> sys   0m0.020s
>>
>>
>>
>> Daco na porovnanie vykonu mojeho stroja (1.6GHz pentium M a beziaci boinc
>> na
>> pozadi):
>>
>> luvar na blackhorse:~/eclipseworkspace/Test$ time dd if=/dev/zero bs=500
>> count=2000 2>/dev/null | tr '\0' x > /dev/null
>>
>> real  0m0.020s
>> user  0m0.008s
>> sys   0m0.008s
>>
>> --
>> Odborník na všetko je zlý odborník. Ja sa snažím byť výnimkou
>> potvrdzujúcou
>> pravidlo.
>> _______________________________________________
>> https://lists.linux.sk/mailman/listinfo/linux
>> Meta FAQ: http://www.sklug.sk/lists/linux/metafaq.html
>>
>
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.linux.sk/pipermail/linux/attachments/20090615/cec4812c/attachment.html>


Další informace o konferenci linux