[linux] Testovací dátový súbor

Peter Trsko dogmat na inmail.sk
Čtvrtek Červen 18 18:03:45 CEST 2009


Ahoj.

On 2009-06-15, johnny64 at swissjabber.org wrote:
> Haskell bol o niečo obtiažnejší, kým som sa nedozvedel o putStr
> a putStrLn. Najprv program interpretovaný ghc interpreterom:
> 
> johnny64 at zriebae:~$ time ghc -e \
> 'putStrLn (['\'x\'' | x <- [1..1000000]])' > /dev/null
> 
> real  0m4.688s
> user  0m4.392s
> sys   0m0.092s
> 
> Rozdiel oproti pythonu je iba čosi vyše sekundy, čiže nie veľký zisk.
> Po kompilácii však haskellovský program pobežal rádovo rýchlejšie:
> 
> johnny64 at zriebae:~$ echo \
> 'main = putStrLn (['\'x\'' | x <- [1..1000000]])' > ghcheh.hs && \
> ghc -O2 -o ghcheh ghcheh.hs && time ./ghcheh > /dev/null; rm ghcheh*
> 
> real  0m0.238s
> user  0m0.220s
> sys   0m0.008s

Ak clovek namiesto list comprehension pouzije funkciu replicate tak to
dostane na menej ako polovicu. Urychlit viac sa to da ked clovek pouzije
ByteString:

 [ dogmat at morphism tmp ]$ cat > x.hs
 import System.Environment ( getArgs ) 
 import qualified Data.ByteString.Char8 as BS
 
 main :: IO ()
 main = getArgs >>= BS.putStrLn . flip BS.replicate 'x' . read . head
 [ dogmat at morphism tmp ]$ ghc --make x.hs
 [1 of 1] Compiling Main       ( x.hs, x.o )
 Linking x ...
 [ dogmat at morphism tmp ]$ ./x 1000000 > /dev/null
 
 real	0m0.007s
 user	0m0.004s
 sys	0m0.000s


S pozdravom
-- 
(dogmaT                     |    The ASCII ()
    (icq 303140614)             | Ribbon Campaign /\
    (jabber dogmat_at_njs_dot_netlab_dot_cz) |
    (mail dogmat_at_dogmat_dot_us)      | Say NO to HTML and
    (web http://dogmat.us))         | Word docs in email


Další informace o konferenci linux