[linux] pripojenie

Ján Sáreník jsarenik na redhat.com
Pondělí Květen 30 14:38:36 CEST 2011


Ahoj!

On Mon, May 30, 2011 at 02:27:29PM +0200, Miroslav F. wrote:
> potreboval by som poradit, neviem kam dalej. Potrebujem sa pripojit k
> desktopu
> na ktorom bezi WinXP pomocou ultraVNC.

Pravdepodobne by si potreboval na routri nastavi» presmerovanie
portov - to znamená, ľe keď sa pokúsią pripoji» na IP adresu
routra (predpokladám, ľe to je router čo «a pripája na net
a sám má verejnú IP) na konkrétny port, presmeruje sa táto
komunikácia na daný port počítača v lokálnej sieti.

Pokiaµ je na Linuxe webové klikátko, nemal by to by» problém
naklika». Ak je tam Linux s príkazovým riadkom, toto je príklad:

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s ! 192.168.0.0/24 --dport 5900 -j DNAT --to-destination 192.168.0.1

  Veµa zdaru!
 S pozdravom Jasan


Daląí informace o konferenci linux