[linux] Oznámenie o akcii - OSS víkend (9.-10. febr., ®ilina, FRI ®U)

Mike mike na frcatel.fri.uniza.sk
Pondělí Leden 14 13:01:44 CET 2013


Ahojte,

chceme zača» s organizáciou podobných podujatí, ako boli Lugcony. Budú to
OSS víkendy. Stretnutia v duchu otvorenosti a slobody.

Prvý by mal by» onedlho, 9.-10. febr. v ®iline, na fakulte riadenia
a informatiky ®U.

Webstránka OSS víkendov (a aj OSS konferencie, ktorá bude v júli) je
ossconf.soit.sk a dá sa tam aj príspevok navrhnú». Hlavne ak ste zo ®iliny 
a okolia,
poteąíme sa, keď prídete. Je to teraz narýchlo, ale nejako treba zača» :-)

Nie som prihlásený na tejto konferencii, ak mi chcete napísa»,
tak na Michal.Kaukic na fri.uniza.sk.

M. Kaukič
Daląí informace o konferenci linux