[linux] Sietova zvukova karta

Michal Petrucha michal.petrucha na ksp.sk
Neděle Únor 15 23:15:07 CET 2015


On Sun, Feb 15, 2015 at 10:16:32PM +0100, Kocur wrote:
> uz nachadzam ....
> 
> 
>    Streaming audio over the network in linux
>    <http://ywwg.com/wordpress/?p=1201>

Toto mi pripadá ako škrabať sa ľavou rukou za pravým uchom – keď už
pulseaudio, tak prečo nie použiť priamo podporu, ktorú má built-in pre
sinky na sieti? Ak je na oboch mašinách avahi, tak si vie v rámci
LANky pulseaudio samé od seba nájsť správny sink.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.linux.sk/pipermail/linux/attachments/20150215/2e0251cc/attachment.sig>


Další informace o konferenci linux