[linux] OSS vikend KE program

Martin Sechny martin.sechny na shenk.sk
Pátek Říjen 9 08:55:13 CEST 2015


Ahoj.

Pripomínam, že tento víkend 10.10.2015 - 11.10.2015 bude:
OSS víkend Košice
Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice, Jesenná 5
miestnosť P1 alebo P3
program: http://ossden.soit.sk/

OSS víkend nech je neformálnou akciou, s prednáškami, rozhovormi,
programovaním, program sa môže mierne upraviť.

Všetci ste vítaní!

Martin
======


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.linux.sk/pipermail/linux/attachments/20151009/d4f5d800/attachment.sig>


Další informace o konferenci linux