[linux] OSS vikend KE 10.10.2015 - 11.10.2015

Martin Sechny martin.sechny na shenk.sk
Čtvrtek Září 10 21:13:53 CEST 2015


Ahoj.

V dňoch 10.10.2015 a 11.10.2015 sa uskutoční OSS víkend, popularizačná
akcia s prednáškami o otvorených IT technológiách - softvéri, hardvéri,
dátach, štandardoch, vzdelávaní.

Miesto: Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
Spoluorganizátor: SOIT
Priebežne dopĺňané informácie a program: http://ossden.soit.sk
Registrácia príspevkov je spustená.

Martin Šechný, SOIT
===================


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.linux.sk/pipermail/linux/attachments/20150910/771af00d/attachment.sig>


Další informace o konferenci linux