[linux] Perl version match string

Peter Viskup skupko.sk na gmail.com
Pondělí Červen 13 10:39:18 CEST 2016


Uľ si viem odpoveda» sám.
Stačilo nahradi» "\d.-_" za "\d.\-_". :-)

Pekný zbytok dňa.

Pridám aj linku na doku: http://perldoc.perl.org/perlrequick.html
The special characters for a character class are -]\^$ and are matched
using an escape.

-- 
Peter Viskup

On Mon, Jun 13, 2016 at 10:26 AM, Peter Viskup <skupko.sk at gmail.com> wrote:
> Zdravím vás,
> vie mi niekto vysvetli» toto správanie? Jediný rozdiel je poradie
> "\d._-" vs. "\d.-_" v match re»azci.
>
> viskup at debian:~$ ./match.pl 8.15.0_2-3
> Matched version for 8.15.0_2-3
> Matched optional version for 8.15.0_2-3
> viskup at debian:~$ ./match.pl 8.15.0-2_3
> Matched version for 8.15.0-2_3
> Matched optional version for 8.15.0-2_3
> viskup at debian:~$ grep print match.pl
> print "Matched version for $version\n" if $version =~ m/^[\d._-]+$/;
> print "Matched optional version for $version\n" if $version =~ m/^([\d._-]+)?$/;
>
> viskup at debian:~$ ./match.pl 8.15.0_2-3
> viskup at debian:~$ ./match.pl 8.15.0-2_3
> viskup at debian:~$ grep print match.pl
> print "Matched version for $version\n" if $version =~ m/^[\d.-_]+$/;
> print "Matched optional version for $version\n" if $version =~ m/^([\d.-_]+)?$/;
>
> Vďaka.
>
> --
> Peter Viskup


Daląí informace o konferenci linux