[linux] Sutaz mladych administratorov Linuxu

Martin Sechny martin.sechny na shenk.sk
Středa Březen 23 20:17:55 CET 2016


Ahoj.

Súťaž mladých administrátorov Linuxu 1.4.2016 – 5.6.2016

Súťažiaci si raz ročne zmerajú sily v správe operačného systému
GNU/Linux vo firemnej inštalácii SUSE Linux Enterprise 11 SP3.

Súťaž je medzinárodná a je určená pre dvojčlenné tímy študentov
stredných a vysokých škôl. V každej etape súťaže sa riešia praktické
úlohy. Riešenie spočíva v presnom vykonávaní príkazov na vzdialených
virtuálnych strojoch pripojených cez klienta nomachine.

Prihláška do súťaže 1.4.2016 – 10.5.2016 bude na webe.

Súťaž prebieha v troch kolách:
1. školské kolo (1.4.2016 – 30.4.2016) – učiteľ v škole pripravuje
súťažiacich a vyhodnocuje ich riešenia, víťazný tím postupuje do
národnej kvalifikácie
2. národná kvalifikácia v školách (16.5.2016 – 20.5.2016) – práca na
vzdialených virtuálnych strojoch s automatickým vyhodnotením správnosti
riešenia
3. finále (Varšava 4.6.2016 – 5.6.2016) – 15 najlepších tímov z
národných kvalifikácií, konfigurácia každého počítača sa hodnotí
individuálne technickým tímom organizátorov

Info o súťaži: http://www.shenk.sk/projekt/linux-admin-sutaz.html

Hľadám súťažiacich a ich učiteľov, napíšte mi.

Martin
======


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.linux.sk/pipermail/linux/attachments/20160323/d70c22aa/attachment.sig>


Další informace o konferenci linux