[linux] OSS vikend + LPI testovanie

Martin Sechny martin.sechny na shenk.sk
Pondělí Září 26 10:31:38 CEST 2016


Ahoj.

Pozývame každého na OSS víkend 2016 Košice (22.10.2016 - 23.10.2016):
http://ossvikend.sk

Počas OSS víkendu bude LPI papierové testovanie za zníženú cenu:
http://www.shenk.sk/projekt/lpi-testovanie.html

Martin Šechný, SOIT
===================

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.linux.sk/pipermail/linux/attachments/20160926/23a89d53/attachment.sig>


Další informace o konferenci linux