[linux] OSS vikend Kosice 2017

Martin Sechny martin.sechny na shenk.sk
Středa Září 27 09:47:21 CEST 2017


Pozývame Vás na:

* OSS víkend Košice 2017 *

popularizačnú akciu s prednáškami a workshopmi pre každého záujemcu o
otvorené IT technológie, s témami:

otvorený hardvér
otvorený softvér, operačný systém GNU/Linux
otvorené dáta
programovanie
IT bezpečnosť
geoinformatika, openstreetmap
otvorené vzdelávanie, otvorené vládnutie
verejné licencie

Programom OSS víkendu sa pripájame k európskym akciám:

Linux Presentation Day
EU Code Week
Cyber Security Month

termín: sobota 21.10.2017 - nedeľa 22.10.2017
miesto: Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice, Jesenná 5
vstup: voľný
info: http://ossvikend.sk

Prihlasovanie prednášok alebo workshopov (čo najskôr):
http://ossvikend.sk/cfp.html

Uvítame každého návštevníka.

Martin Šechný, SOIT
===================


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.linux.sk/pipermail/linux/attachments/20170927/d86c0be6/attachment.sig>


Další informace o konferenci linux