[linux] slovenská klávesnica - chybný vstup diakritiky

Ján Koštial linuxlist na datarix.sk
Sobota Březen 3 12:31:37 CET 2018


Zdravím,
mám problém so zadávaním diakritických znamienok.
Pri vkladaní znakov tak, že najprv stlačím dĺžeň/mäkčeň a potom písmeno,
tak dostanem namiesto tohoto: ĽŠČŤŽÝÁÍÉÚ toto: ˇLˇSˇCˇTˇZ´Y ´A´I´E´U.
Diakritické znamienko sa zobrazí okamžite po jeho stlačení, nečaká sa na
nasledujúcu klávesu.

Chyba sa objavila po nejakom upgrade. Predtým všetko fungovalo ok.
Kde by som mal hľadať chybu? Ktorý driver to má na starosti?
Predom dík za tipy.


$ inxi -xF
System:  Host: T470 Kernel: 4.10.0-42-generic x86_64 (64 bit gcc:
5.4.0) Desktop: Cinnamon 3.6.7 (Gtk 2.24.30)
      Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine:  System: LENOVO (portable) product: 20HES2130Q v: ThinkPad T470
      Mobo: LENOVO model: 20HES2130Q v: SDK0J40697 WIN Bios: LENOVO
v: N1QET67W (1.42 ) date: 10/03/2017
CPU:    Dual core Intel Core i7-7600U (-HT-MCP-) cache: 4096 KB
      flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 
11616
      clock speeds: max: 3900 MHz 1: 600 MHz 2: 623 MHz 3: 599 MHz
4: 599 MHz
Graphics: Card: Intel Device 5916 bus-ID: 00:02.0
      Display Server: X.Org 1.19.5 drivers: (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1920x1080 na 60.01hz
      GLX Renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 620 (Kaby Lake GT2)
      GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.8 Direct Rendering: Yes
Audio:   Card Intel Device 9d71 driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3
Sound: ALSA v: k4.10.0-42-generic
Network:  Card-1: Intel Ethernet Connection (4) I219-LM driver: e1000e
v: 3.2.6-k bus-ID: 00:1f.6
      IF: enp0s31f6 state: down mac: 54:e1:ad:c3:a6:a9
      Card-2: Intel Device 24fd driver: iwlwifi bus-ID: 04:00.0
      IF: wlp4s0 state: up speed: N/A duplex: N/A mac:
00:e1:8c:a0:6e:91
Drives:  HDD Total Size: NA (-) ID-1: /dev/nvme0n1 model: N/A size:
512.1GB
Partition: ID-1: / size: 454G used: 414G (97%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2
      ID-2: swap-1 size: 17.05GB used: 0.69GB (4%) fs: swap dev:
/dev/nvme0n1p3
RAID:   No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors:  System Temperatures: cpu: 42.0C mobo: N/A
      Fan Speeds (in rpm): cpu: 0
Info:   Processes: 259 Uptime: 6:37 Memory: 3716.2/15925.5MB Init:
systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
      Client: Shell (bash 4.3.481) inxi: 2.2.35
Další informace o konferenci linux