[linux] EU-FOSSA prieskum

Martin Sechny martin.sechny na shenk.sk
Neděle Září 15 21:04:41 CEST 2019


Ahoj.

EÚ robí aj užitočné veci. Beží anonynmný prieskum pre FOSS vývojárov -
pýtajú sa, čo môže EÚ urobiť pre rozvoj komunít vývojárov a pre podporu
bezpečnosti a integrity softvéru.

Prieskum:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUFOSSA2-Survey

Info EU-FOSSA programe:
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/eu-fossa-2_en

Martin
======


------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 801 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.linux.sk/pipermail/linux/attachments/20190915/f32922b8/attachment.sig>


Další informace o konferenci linux