[linux] Preklad ucebneho textu LPI Linux Essentials

Jan Sarenik jasan na SDF.ORG
Pondělí Září 16 09:49:36 CEST 2019


Ahoj!

On Sun, Sep 15, 2019 at 12:27:42PM +0200, Martin Sechny wrote:
> LPI poskytuje certifikácie znalostí z operačného systému GNU/Linux.
> Teraz vyvíja aj učebné texty ku obsahu certifikačných skúąok. Je hotový
> anglický text Linux Essentials. Hµadajú sa prekladatelia do iných
> jazykov. Je to dobrovoµnícka práca s licenciou CC-BY-NC-ND, odmeňovaná
> symbolicky.
> 
> Info:
> https://learning.lpi.org/en/about/about/
> https://learning.lpi.org/en/learning-materials/010-160/
> https://learning.lpi.org/en/learning-materials/become-contributor/
> 
> Rád to nechám inému, keďľe mám vlastný text. Záujemcovia, ozvite sa.

Uľ sa niekto ozval?

S pozdravom Jasan


Další informace o konferenci linux