[linux] OSS vikend 2020 Kosice

Martin Sechny martin.sechny na shenk.sk
Sobota Říjen 3 16:20:46 CEST 2020


Pozývame Vás na:

*** OSS víkend 2020 Košice ***

Elektronická konferencia s témami:

otvorený hardvér
otvorený softvér
operačný systém GNU/Linux
programovanie
IT bezpečnosť
geoinformatika
otvorené dáta
otvorené vzdelávanie
otvorené vládnutie
verejné licencie

Program OSS víkendu bude špeciálne zameraný na európske akcie:

Linux Presentation Day
EU Code Week
Cyber Security Month

termín: piatok 16.10.2020 - nedeľa 18.10.2020
miesto: http://ossvikend.sk
organizátori: SOIT, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
vstup: voľný

Prihlasovanie prednášok alebo workshopov (čo najskôr):
http://ossvikend.sk/cfp.html

Uvítame každého!

Martin Šechný, SOIT


------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 801 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.linux.sk/pipermail/linux/attachments/20201003/debdb140/attachment.sig>


Další informace o konferenci linux