[Openacademy] Bojovnici siete :-)

Slavko slavino na slavino.sk
Neděle Únor 22 08:24:11 CET 2009


slovenské titulky, nech Vám slúžia

S pozdravom

Slavko

On Saturday 21 February 2009 20:25:09 Helena Struhárová wrote:
> Dňa 21. február 2009 18:57, MišoLietavec <frcatel na gmail.com> napísal/a:
> > Ahojte,
> >
> >   na nasej cesko-slovenskej Pythonackej konferencii som videl odkaz
> > na zaujimavy film. Dnesne decka by to asi zaujalo :-)
> >
> > http://blog.nic.cz/2008/08/07/valecnici-site-aneb-internet-z-druhe-strany
> >/ to je pokec
>
> Dakujem, Misko,
> prave sa mi to hodi, preberam temu Internet s prvakmi. Na najblizsej
> hodine im to premietnem.
> HelaS
> _______________________________________________
> Openacademy mailing list
> Openacademy na linux.sk
> https://lists.linux.sk/mailman/listinfo/openacademy


------------- další část ---------------
[Script Info]
; Sub Station Alpha v4 script.
; ---------------------------------------
; Generated with SUB2SSA v1.0

Title: slovak.ssa
Original Script: SUB2SSA
ScriptType: v4.00
Collisions: Normal

PlayResY: 288

[V4 Styles]
Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, TertiaryColour, BackColour, Bold, Italic, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, AlphaLevel, Encoding
Style: Subtitles,Arial,18,&HFFFFFF,&HFFFFFF,&HFFFFFF,0,0,0,1,2,0,2,1,1,16,0,238

[Events]
Format: Marked, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
Dialogue: Marked=0,0:00:05.00,0:00:10.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Titulky: Ing. Slavko Fedorik
Dialogue: Marked=0,0:00:12.00,0:00:15.40,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Bojovn? siete
Dialogue: Marked=0,0:00:19.60,0:00:21.80,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Postavy
Dialogue: Marked=0,0:00:29.00,0:00:31.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Paket TCP
Dialogue: Marked=0,0:00:34.50,0:00:37.20,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Paket ICMP (ping)
Dialogue: Marked=0,0:00:39.80,0:00:41.80,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Paket UDP
Dialogue: Marked=0,0:00:45.50,0:00:48.30,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Smerova?ialogue: Marked=0,0:00:50.40,0:00:53.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Ping smrti
Dialogue: Marked=0,0:00:56.20,0:00:59.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Prep??ialogue: Marked=0,0:01:01.20,0:01:03.04,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Podporovan?ili?...
Dialogue: Marked=0,0:01:04.00,0:01:06.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Po prv? v hist?
Dialogue: Marked=0,0:01:08.00,0:01:11.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,?udia a stroje spolupracuj?ealizuj?....
Dialogue: Marked=0,0:01:12.00,0:01:19.20,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Jednotn?ila, ktor?epozn?ranice.\NBez oh?adu na rasu, vieru ?farbu.
Dialogue: Marked=0,0:01:19.60,0:01:24.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Nov?ra, kde komunik?a naozaj\Nsp? ?ud?.
Dialogue: Marked=0,0:01:25.20,0:01:26.80,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,To je ...
Dialogue: Marked=0,0:01:27.00,0:01:29.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,svitanie siete.
Dialogue: Marked=0,0:01:32.00,0:01:34.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Chcete vedie? ako funguje? Kliknite tu.
Dialogue: Marked=0,0:01:35.00,0:01:37.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,A za??esta do vn?..
Dialogue: Marked=0,0:01:38.00,0:01:39.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,siete.
Dialogue: Marked=0,0:01:42.00,0:01:44.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,? sa presne stane,\Nke?liknete na nejak?z?
Dialogue: Marked=0,0:01:45.00,0:01:46.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Spust? tok inform??Dialogue: Marked=0,0:01:47.00,0:01:49.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,T? inform?a putuje dole\Ndo miestnej odosielate?ne,
Dialogue: Marked=0,0:01:50.00,0:01:54.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,kde ju p?IP zabal?Nozna?je a po?le na cestu.
Dialogue: Marked=0,0:01:55.00,0:01:56.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Ka?d?t je obmedzen?ou ve?kos?ou.
Dialogue: Marked=0,0:01:57.00,0:02:01.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Odosielate??a mus?ozhodn?ako paket rozdel? ako ho zabal?Dialogue: Marked=0,0:02:02.00,0:02:04.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Teraz IP paket potrebuje ?t?k,\Nktor?huje d?it?nform?e,
Dialogue: Marked=0,0:02:05.00,0:02:13.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,ako je adresa odosielate?a,\Nadresa pr?mcu a typ paketu.
Dialogue: Marked=0,0:02:28.40,0:02:31.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Preto?e tento paket ide von do Internetu,
Dialogue: Marked=0,0:02:32.00,0:02:33.12,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,dostane adresu pre proxy server,
Dialogue: Marked=0,0:02:35.00,0:02:38.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,na ktor? funkciu sa pozrieme nesk?Dialogue: Marked=0,0:02:39.00,0:02:41.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Teraz je paket vypusten?ok?ej siete,
Dialogue: Marked=0,0:02:42.00,0:02:43.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,tzv LAN.
Dialogue: Marked=0,0:02:44.00,0:02:48.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,T? sie? sa pou?? na prepojenie v?etk?iestnych po?a?, smerova?, tla?rn?t?Dialogue: Marked=0,0:02:49.00,0:02:51.24,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,a tie? na v?inform??vo vn?budovy.
Dialogue: Marked=0,0:02:53.00,0:02:55.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,LAN je skoro nekontrolovan?iesto a bohu?ia?...
Dialogue: Marked=0,0:02:57.00,0:02:59.20,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,sa tu m?sta? nehody.
Dialogue: Marked=0,0:03:09.00,0:03:11.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Dia?nica LAN je zavalen??etk?pmi inform??Dialogue: Marked=0,0:03:12.00,0:03:15.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,S?IP pakety,\NNovellovsk?akety, pakety AppleTalk.
Dialogue: Marked=0,0:03:16.00,0:03:18.80,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,To zvy?ne neprispieva k r?ti dopravy.
Dialogue: Marked=0,0:03:19.00,0:03:23.20,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Miestny smerova?? adresy\Na, ak je to nutn?prenesie paket do inej siete.
Dialogue: Marked=0,0:03:26.00,0:03:27.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,?smerova?..
Dialogue: Marked=0,0:03:28.00,0:03:32.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Symbol kontroly zdanlivo neorganizovan? sveta.
Dialogue: Marked=0,0:03:43.00,0:03:43.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Tu ho m?...
Dialogue: Marked=0,0:03:44.00,0:03:48.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,systematick?prosn?odick?zervativny
Dialogue: Marked=0,0:03:49.00,0:03:51.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,a niekedy nie ve?mi r?
Dialogue: Marked=0,0:03:52.00,0:03:55.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Ale je presn?spo??nou.
Dialogue: Marked=0,0:04:09.00,0:04:10.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Ke?akety opustia smerova?Dialogue: Marked=0,0:04:11.00,0:04:13.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,putuj?spolo?ho intranetu
Dialogue: Marked=0,0:04:14.00,0:04:17.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,a priamo k prep??
Dialogue: Marked=0,0:04:18.00,0:04:19.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Je zdatnej??ko smerova?Dialogue: Marked=0,0:04:20.00,0:04:21.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,prep??e???Dialogue: Marked=0,0:04:22.00,0:04:25.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,a IP pakety ?ikovne smeruje na ich ??iu cestu.
Dialogue: Marked=0,0:04:26.00,0:04:29.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Je to tak?t?y pin-ball, ak chcete.
Dialogue: Marked=0,0:04:47.00,0:04:48.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Ke?akety dorazia na miesto ur?ia,
Dialogue: Marked=0,0:04:49.00,0:04:51.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,s?dvihnut?ie?ov?hran?
Dialogue: Marked=0,0:04:52.00,0:04:54.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,pripraven?a odoslanie na ??iu ??ialogue: Marked=0,0:04:55.00,0:04:57.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,V tomto pr?de, do "proxy".
Dialogue: Marked=0,0:04:58.00,0:05:04.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Proxy pou?? ve?a spolo?st?ko sprostredkovate?a\Nk zmen?eniu na?ania d?z Internetu.
Dialogue: Marked=0,0:05:05.00,0:05:08.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,A tie? z bezpe?stn?vodov.
Dialogue: Marked=0,0:05:09.00,0:05:16.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,M?e tu vidie? r? ve?kosti paketu,\Nktor??sia na objeme ich d?
Dialogue: Marked=0,0:05:32.00,0:05:38.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Proxy otvor?aket a pozrie sa\Nna webov?esu alebo URL.
Dialogue: Marked=0,0:05:39.00,0:05:45.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Na adrese pakeu z???N?bude odoslan?nternetu.
Dialogue: Marked=0,0:05:51.00,0:06:01.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Existuj?esy, pre ktor?o proxy nedovol?Dialogue: Marked=0,0:06:03.00,0:06:08.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Tie pakety s?ilosrdne odp?n?Dialogue: Marked=0,0:06:09.00,0:06:13.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Kto spln?o?iadavky proxy, je vypusten?j na cestu.
Dialogue: Marked=0,0:06:24.00,0:06:25.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,?lej tu m? ...
Dialogue: Marked=0,0:06:26.00,0:06:30.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,"firewall"
Dialogue: Marked=0,0:06:31.00,0:06:34.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Spolo? firewall sl?vom ?m.
Dialogue: Marked=0,0:06:35.00,0:06:39.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Br? podozriv?etom z Internetu\Nv pr?ode do intranetu.
Dialogue: Marked=0,0:06:40.00,0:06:45.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,A tie? m?br?? odchodu\Ncitliv?olo?ch inform??o Internetu.
Dialogue: Marked=0,0:06:47.00,0:06:49.80,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Ke?aket prejde firewallem,\Nsmerova?o zdvihne
Dialogue: Marked=0,0:06:50.00,0:06:55.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,a umiestni do u??ej cesty,\Nalebo, ako vrav?, do u??ieho prenosov? p?a.
Dialogue: Marked=0,0:06:56.00,0:07:00.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Samozrejme, cesta nie je tak?irok?Naby pobrala v?etk?ialogue: Marked=0,0:07:01.00,0:07:02.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Teraz m?e by? prekvapen?Dialogue: Marked=0,0:07:03.00,0:07:06.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,?sa stane so v?etk?ketmi,\Nktor?a nedostan?cestu.
Dialogue: Marked=0,0:07:07.00,0:07:11.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Ke??IP neobdr??otvrdenie o prijat?o istej doby,
Dialogue: Marked=0,0:07:12.00,0:07:15.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,jednoducho po?le n?adn?t.
Dialogue: Marked=0,0:07:17.00,0:07:21.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Teraz sme pripraven?st?do sveta Internetu.
Dialogue: Marked=0,0:07:22.00,0:07:24.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Pav?eb prepojen?et?ialogue: Marked=0,0:07:25.00,0:07:27.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,sa rozprostiera po celom svete.
Dialogue: Marked=0,0:07:28.00,0:07:32.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Smerova?a prep??tu zais?uj?pojenie medzi sie?ami.
Dialogue: Marked=0,0:07:33.00,0:07:38.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Teraz je sie? in?stred?\Nako m?e n?? vo vn?chr?nej LAN.
Dialogue: Marked=0,0:07:39.00,0:07:41.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Tu vonku je to divok?d.
Dialogue: Marked=0,0:07:42.00,0:07:46.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Ve?a miesta, ve?a pr??itost?Nve?a vec?a presk?e a ve?a miesta, kam sa d?s?.
Dialogue: Marked=0,0:07:47.00,0:07:49.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,V?a ve?mi malej kontrole a regul?i
Dialogue: Marked=0,0:07:50.00,0:07:55.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,nach?aj???dy ??u\Nna pos?e hran?nov??nost?Dialogue: Marked=0,0:07:56.00,0:07:59.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Ale v tejto slobode m?na V??a? nebezpe?stvo.
Dialogue: Marked=0,0:08:00.00,0:08:03.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Nikdy nem?e vedie?,\Nkedy sa stretnete s ??gom smrti.
Dialogue: Marked=0,0:08:04.00,0:08:09.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Je to ?peci?a verzia norm?eho pingu, ktor?ak?on
Dialogue: Marked=0,0:08:09.00,0:08:12.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,vymyslel na zm?nie d???stite?ov.
Dialogue: Marked=0,0:08:13.00,0:08:15.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Cesta v?o paketu m?vies? cez satelit,
Dialogue: Marked=0,0:08:16.00,0:08:19.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,telef? linku, vzduchom,\Nalebo podmorsk?lom.
Dialogue: Marked=0,0:08:20.00,0:08:23.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Nie v?dy putuj?r??ou\Nalebo najkrat?ou cestou,
Dialogue: Marked=0,0:08:24.00,0:08:27.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,ale pravdepodobne dorazia do cie?a.
Dialogue: Marked=0,0:08:28.00,0:08:30.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Mo?no to je d?, pre?sa tomu niekedy vrav?Dialogue: Marked=0,0:08:31.00,0:08:33.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,World Wide Wait
Dialogue: Marked=0,0:08:34.00,0:08:35.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Ale ke??etko hladko pracuje,
Dialogue: Marked=0,0:08:36.00,0:08:41.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,m?e 5x obehn?et,\Nsk?ko poviete ?vec.
Dialogue: Marked=0,0:08:42.00,0:08:46.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,A v?etko za cenu miestneho hovoru, alebo menej.
Dialogue: Marked=0,0:08:47.00,0:08:51.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Bl?o konca na?ej cesty n?eme in?wall.
Dialogue: Marked=0,0:08:53.00,0:08:55.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Z???en na povahe paketu,
Dialogue: Marked=0,0:08:56.00,0:09:00.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,?sa firewall pre V?stane\Nba?tou bezpe?sti alebo hrozn?tivn?m.
Dialogue: Marked=0,0:09:01.00,0:09:05.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,V?etko z???a tom, na ktorej strane ste a ak?? z?ry.
Dialogue: Marked=0,0:09:06.00,0:09:11.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Firewall je ur??o,\Naby pre?li pakety, ktor?p?j?o krit?a.
Dialogue: Marked=0,0:09:12.00,0:09:16.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Tento firewall pracuje s portami 80 a 25.
Dialogue: Marked=0,0:09:17.00,0:09:21.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,V?etky pokusy o vstup cez in?orty s?ne.
Dialogue: Marked=0,0:09:35.00,0:09:40.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Port 25 sa pou?? pre emailov?akety,
Dialogue: Marked=0,0:09:41.00,0:09:47.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,zatia??port 80 je vstupom\Npre pakety webov? servera.
Dialogue: Marked=0,0:09:48.00,0:09:49.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Vo vn?firewallu
Dialogue: Marked=0,0:09:50.00,0:09:52.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,s?ety presk? d?dnej?ie.
Dialogue: Marked=0,0:09:53.00,0:09:58.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Niektor?akety prejd??ie,\Nzatia??in?yzeraj?chu pochybnej?ie.
Dialogue: Marked=0,0:09:59.00,0:10:00.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Firewall nie je tak?y,
Dialogue: Marked=0,0:10:01.00,0:10:04.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,aby pustil tento ping smrti,
Dialogue: Marked=0,0:10:05.00,0:10:09.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,ktor?ok?amaskova? \Nza norm?y ping paket.
Dialogue: Marked=0,0:10:15.00,0:10:17.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Pre tieto pakety to skon?o ?tastne
Dialogue: Marked=0,0:10:18.00,0:10:20.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,a ich cesta je skoro na konci.
Dialogue: Marked=0,0:10:23.00,0:10:27.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,To je u? len dr? k rozhraniu,\Nktor?ch zoberie k webov? serveru.
Dialogue: Marked=0,0:10:28.00,0:10:32.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,V dne?nej dobe m?webov?er be?a? na ?ko?vek.
Dialogue: Marked=0,0:10:33.00,0:10:36.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Od s?v? po?a?\Ncez webov?amery a? po po?a?a va?om stole.
Dialogue: Marked=0,0:10:37.00,0:10:38.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Alebo pre?nie vo Va?ej chladni??
Dialogue: Marked=0,0:10:39.00,0:10:40.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,S poriadnym nastaven?m?e zisti?,
Dialogue: Marked=0,0:10:41.00,0:10:45.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,?ste chudobn?ko kostoln?y?,\Nalebo ?m?e ? nakupova?.
Dialogue: Marked=0,0:10:46.00,0:10:48.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Pam?jte, ?e toto je svitanie siete.
Dialogue: Marked=0,0:10:49.00,0:10:52.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Skoro v?etko je mo?n?Dialogue: Marked=0,0:10:55.00,0:11:02.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Pakety s?en za druh?jat?Notvoren? rozbalen?Dialogue: Marked=0,0:11:04.00,0:11:12.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Inform?e o va?ej ?iadosti o inform?u\Nsa odo?l?webov? servera.
Dialogue: Marked=0,0:11:19.00,0:11:22.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Paket sa zrecykluje
Dialogue: Marked=0,0:11:25.00,0:11:30.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,a znovu pou?ije naplnen?i po?adovan?form?ami.
Dialogue: Marked=0,0:11:35.00,0:11:39.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,S adresou sa po?le sp?k V?
Dialogue: Marked=0,0:11:41.00,0:11:42.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Paket putuje sp?cez firewall,
Dialogue: Marked=0,0:11:43.00,0:11:46.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,smerova?a Internet.
Dialogue: Marked=0,0:11:51.00,0:11:53.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Sp?cez V?spolo? firewall
Dialogue: Marked=0,0:11:58.00,0:12:00.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,a do V?o rozhrania.
Dialogue: Marked=0,0:12:01.00,0:12:06.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,A je pripraven?od?a pre V?webov?liada?s inform?ami, ktor?te si priali.
Dialogue: Marked=0,0:12:09.00,0:12:12.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Toto je - tento film.
Dialogue: Marked=0,0:12:17.00,0:12:20.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,Pote?en? n?hy a veriace v lep??vet,
Dialogue: Marked=0,0:12:21.00,0:12:27.60,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,mieria Va?e pakety bla?ene\Nk z?du slnka bud? dn? vedia,
Dialogue: Marked=0,0:12:28.00,0:12:32.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,?e svojim p?m sl? dobre.
Dialogue: Marked=0,0:12:35.00,0:12:38.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,No nie je to ??astn?ec?
Dialogue: Marked=0,0:12:39.00,0:12:41.00,Subtitles,,0000,0000,0000,!Effect,{\a2}{\fs24}{\b1}{\i0}KONIEC
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: [žádný popis není k dispozici]
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.linux.sk/pipermail/openacademy/attachments/20090222/ef0a6f54/attachment.bin>


Další informace o konferenci Openacademy