[sklug] 8. Vikend s Linuxom (LUGCON)

Misu misu na ns.ipg.sk
Pátek Leden 17 15:03:34 CET 2003


V dòoch 29. a 30. 3. 2003 sa uskutoèní v poradí u¾ 8. Víkend s Linuxom
(LUGCON) na Slovensku. Tentoraz bude v Ko¹iciach. V súèastnosti hµadáme
hlavne predná¹ajúcich. Preto prosím ka¾dého, kto ma chu» prispie» svojou
predná¹kou, aby ju zaregistroval na http://www.sklug.sk/lugcon. Predná¹ky
su orientované ako pokroèilých, tak aj pre zaèiatoèníkov. A preto sa
netreba obáva».

Oficiálna stránka LUGCONu je na adrese http://www.sklug.sk/lugcon8.

Tu Vás budeme pravidelne o v¹etkom informova», preto prosím sledujte túto
stránku.
-- 
                         . .
                         |\/| . v ,-.
                         | | I S U |
                           `-------'
Ja nevim, kde se to v cloveku bere,
ten neklid, co ho taha z mista na misto,
co ho nenecha aby byl sam se sebou spokojenej
jako vetsina ostatnich,
aby se usadil, aby delal jenom to co se ma
a rikal, co se od nej ceka,
ja proste nemuzu zustat na jednom miste,
nemuzu, vopravdu, fakt.
Další informace o konferenci sklug