[sklug] Oznam o Valnom zhromazdeni

Marek Grac xgrac na fi.muni.cz
Úterý Únor 22 13:30:03 CET 2005


Vážení členovia SkLUGu, priaznivci Linuxu

Správna rada Vám oznamuje, že Valné zhromaždenie Slovenského združenia 
používateľov OS Linux (SkLUG) sa uskutoční dňa 19.3.2005 v priestoroch 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v budove Fakulty prírodných viet 
(Tajovského 40) so začiatkom o 16:00. Program Valného zhromaždenia bude 
upresnený v nasledujúcich dňoch. Vaše návrhy na doplnenie, alebo úpravu 
programu Valného zhromaždenia zasielajte prosím na adresu sr na sklug.sk.

V prípade, že Valné zhromaždenie nebude uznášania schopné, zvoláva Správna 
rada, na základe paragrafu 6. odseku 1.2. stanov, náhradné Valné 
zhromaždenie v ten istý deň, na to istom mieste v neskorších hodinách.

Valné zhromaždenie je súčasťou akcie s názvom 12. linuxový vikend, na 
ktorú Vás taktiež srdečne pozývame. Viac informácií sa môžete dozvedieť na 
adrese http://www.sklug.sk/lugcon12/

Upozorňujeme, že Valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť len tie subjekty, 
ktoré budú k dňu konania Valného zhromaždenia akceptovanými členmi 
združenia. V pripade pochybností, alebo nejasností napíšte na adresu 
sr na sklug.sk.

Tesime sa na vasu ucast.
Za Spravnu radu s pozdravom

                         Marek 'marx' Grác

--
[****************************][*************************************]
[ marek 'marx' grác / gerard ][ Električke, ktorej zmizli koľajnice ]
[   xgrac na fi.muni.cz    ][    nezostáva nič iné ako lietať ]
[****************************][*************************************]


Další informace o konferenci sklug