[sklug] ANNOUNCE: Valne zhromazdenie SkLUG a predcasne volby

Marek Grác marx na linux.sk
Sobota Říjen 1 10:13:15 CEST 2005


Milí členovia Slovenského združenia použivateľov OS Linux a priaznivci 
slobodného softvéru,

Dovoľujeme si vás pozvať na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční pri 
príležitosti konania akcie 13. LugCon v Bratislave dňa 12.11.2005 po 
skončení oficiálneho programu (v sobotu podvečer). Hlavnou náplňou VZ 
bude konanie predčasných volieb do Správnej rady združenia a do Revíznej 
komisie. Predčasné voľby sa uskutočnia na základe dohody SR, že voľby by 
sa mali konať v Bratislave, ak tomu nebudú brániť iné, nepredvídateľné 
okolnosti.

Kandidátov do volených funkcií sa týkajú nasledovné podmienky. Kandidát 
musí byť členom združenia, alebo byť delegovaný kolektívnym členom, mať 
viac ako 18 rokov a byť schválený na Valnom zhromaždení členmi 
združenia. Od kandidátov do Správnej rady sa ďalej očakáva aj ich krátke 
predstavenie a rámcový plán, čomu by sa chceli venovať počas svojho 
pôsobenia. Svoju ochotu kandidovať s vaším predstavením zašlite prosím 
na adresu marx na linux.sk. Minimálne týždeň pred Valným zhromaždením sa 
vystaví prehľad kandidátov na stránke združenia. Zmeny na kandidátskej 
listine sú však možné až do samotných volieb.

Preto oslovujeme vás, ktorý máte chuť niečo zmeniť, podporiť naše 
združenie, či len prezentovať svoje názory, aby ste sa zúčastnili.

            Marek 'marx' Grác
            člen Správnej rady SkLUGu

Další informace o konferenci sklug