[linux] OT: List na urad vlady SR v suvislosti so SWPat

PetoR - www.lentus.sk konfery na lentus.sk
Neděle Květen 16 19:59:51 CEST 2004


http://www.zive.cz/h/Byznys/AR.asp?ARI=116373&CAI=2033

"Pr(istup Komise a Rady k teto direktive( je šokujici. Plne( využivaji
všech možnosti jak obchazet demokracii, kterou vytvar(i souc(asne
Community Law. Nejdr(ive ignorovali 94 % všech uc(astniku* jejich vlastni
konzultace bez toho, aby poskytli ne(jake vysve(tleni, krome( toho, že 
te(ch
6 % pr(edstavuje "ekonomickou ve(tšinu". Ted( uplne( ignoruji hlasovani
Evropskeho parlamentu a mimochodem take Economic and Social koncil a
Council of Regions. De(laji to proto, protože takto ve(tšinou uspe(ji,"
zlobi se napr(iklad c(len parlamentu z Danska.

Minuly tyden se ale situace ješte( dale vyrazne( pr(iostr(ila. Pr(i
str(edec(nim hlasovani COREPERu dostal tento navrh zakona takovou podporu,
že se zar(adil do kategorie dokumentu*, ktere se budou pr(edkladat
ministru*m pouze k formalnimu schvaleni. Ano, zakon se nebude projednavat
ani o ne(m nebude žadna diskuze, bude pouze pr(edložit ke schvaleni. Proti
hlasovali zastupci Ne(mecka, Belgie, Danska a Slovenska. C(eši byli pro.
[apelujte, prosim, na svojich zastupcov - pre "blaho"/dobro vsetkych -
Cecho, Slovakov, Europanov, ludi ...]


Pokud nesouhlasite s tim, jak bylo v teto otazce naprosto ignorovano
rozhodnuti Evropskeho parlamentu a nesouhlasite, aby bylo o navrhu
zakona hlasovano bez pr(edchoziho r(adneho projednani, nebo pokud
nesouhlasite se softwarovymi patenty jako takovymi, ješte( je do patku
c(as dat o tom ve(de(t c(eskym pr(edstavitelu*m. Pokud by C(eska Republika
zme(nila svu*j postoj, direktiva neprojde bez diskuze.

Dle organizatoru* konference bude na kritickem jednani 17. a 18. kve(tna
hlasovat pan PhDr. Jan Kohout, nicmene( to bude jen zastup za zrane(neho
Cyrila Svobodu, proto je asi lepši kontaktovat pr(imo Ministerstvo
zahranic(i nebo Ministerstvo informatiky.

Jako pr(i jakemkoliv jednani je samozr(ejme( preferovana kultivovana forma,
spisovna c(eština a promyšlene argumenty. Nevim proc(, ale pro komunikaci
s ur(ady se zr(ejme( hodi spiš forma klasickeho dopisu než elektronicka 
pošta.Peter
http://www.lentus.sk
Vsetko pre Vase PCDalší informace o konferenci linux