[sklug] OZNAM: Linuxový víkend 9.-11.3.2001

Tibor Pittich Tibor.Pittich na phuture.sk
Středa Únor 21 08:41:57 CET 2001


Dobrý deň.

Slovenské združenie používateľov operačného systému Linux (SkLUG) v spolupráci
s výpočtovým strediskom na Chemicko-technologickej fakulte STU v Bratislave si
vás dovoľujú pozvať na štvrté pokračovanie akcie s názvom "Víkend s Linuxom".
Akcia sa uskutoční v priestoroch Chemicko-technologickej fakulty STU,
Radlinského 9, Bratislava, v tamojších prednáškových miestnostiach.
Súčasťou víkendu bude aj "Valné zhromaždenie" na ktoré sú pozvaní všetci
členovia.

Program akcie:
Prednášky budú rozdelené do dvoch častí, ktoré budú prebiehať paralelne v dvoch
miestnostiach. Sú rozdelené tematicky na dve časti:

1. Linux - systémová časť
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

- Linux pre začiatočníkov : prednáška venovaná začiatočníkom. Základy Unix-u a
hlavne Linux-u.
Prednášajúci: Tibor "FuturE" Pittich

- Linux - inštalácia a konfigurácia : ukážková inštalácia a úvodná konfigurácia
Prednášajúci: Tibor "FuturE" Pittich

- Linux - networking : teória do TCP/IP, ukážka funkčnosti v Linux-e,
konfigurácia vybraných sieťových služieb. Základy firewallingu.
Prednášajúci: Milan "WWW" Pikula

- Linux - bezpečnosť : bezpečnostné riziká v Linux-e. Popis bežných techník
útokov (buffer overflow, format string bugs a pod.). Možnosti ochrany,
zakazovanie nepotrebných služieb, zamedzenie sieťového prístupu, bezpečnostná
politika.
Prednášajúci: Tomáš "Shock" Cibulka a Tomáš "Dumber" Horníček

- Konfigurácia Apache : základná konfigurácia web servera pre statický obsah.
Virtuálne hosty, redirektovanie. Úvod do bezpečnosti web aplikácií,
zabezpečovanie prenosu pomocou SSL.
Prednášajúci: Ján "Dyler" Matis

- LDAP : základné princípy LDAP, ukladanie objektov, využitie v spojitosti s
inými aplikáciami (qmail, postfix, proftpd, courier imap, cyrus imap).
Prednášajúci: Tomáš "Dumber" Horníček

- Linuxová farma : využitie viacerých spojených serverov bežiacich pod
Linux-om.
Prednášajúci: Ján "SAL" Ondrej

v prípade záujmu a dostatku času sú pripravené takéto "chuťovky":
- História Unix-u
Prednášajúci: Róbert Dobozy

- OpenSource meditácie
Prednášajúci: Juraj "Darkie" Bednár


2. Linux - aplikačná časť
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

- Objektovo orientované programovanie : základné princípy, všeobecná teória bez
zamerania na niektorý jazyk konkrétne. Predvedenie logiky "obejktového
myslenia".
Prednášajúci: Radovan "Gildir" Semančík

- Shell programovanie : premenné prostredia, cykly, podmienky, regulárne
výrazy, základy awk-u, užitočné utility Unix-u (head, tail, wc, ...).
Prednášajúci: Ján "SAL" Ondrej

- Úvod do programovania v Jave : rýchlokurz programovania v Jave, predvedenie
Javy na JSP (Java Server Pages).
Prednášajúci: Katarína Horváthová

- Základy XML : popis jazyka XML, použiteľnosť.
Prednášajúci: Peter "Mamut" Procházka

- Dynamický obsah web stránok pomocou Apache : tvorba dynamického obsahu, CGI
scripty. PHP, Perl, C. Rozšírené metódy pomocou XML publikovania.
Prednášajúci: Radovan "Gildir" Semančík, Juraj "Darkie" Bednár, Peter "Mico"
Mikula

- Tímový vývoj pomocou CVS : popis použitia CVS v tíme vývojárov, ktorý sú
  geograficky vzdialený. Nástroje ktoré uľalhčujú vývoj.
Prednášajúci: Róber Dobozy

tiež sú v prípade záujmu a dostatku času pripravené "chuťovky":
- Čierna mágia a perl : ako sa dá čarovať..
Prednášajúci: Radovan "Gildir" Semančík

Zmena programu vyhradená!


Valné zhromaždenie sa bude konať v nedeľu, 11.3.2001 v tých istých priestoroch.
Je určené členom združenia SkLUG, prípadný záujemcovia z radov nečlenov majú
možnosť zúčastniť sa ako pozorovatelia.


Presný časový plán a rozvhr prednášok bude zaslaný prihláseným účastníkom
formou mailu, resp. v krátkom čase vystavený na web stránke.

Bohužial, ubytovanie je v tomto čase veľmi ťažké zohnať, preto sa organizačný
výbor rozhodol, že túto otázku si budú musieť účastníci zabezpečit sami. Nie je
v silách a možnostiach zabezpečiť vhodné ubytovanie pre všetkých záujemcov..

------------- další část ---------------
Netextová příloha byla odstraněna...
Jméno: [žádný popis není k dispozici]
Typ: application/pgp-signature
Velikost: 232 bytes
Popis: [žádný popis není k dispozici]
Url : https://lists.linux.sk/mailman/private/sklug/attachments/20010221/9a02a2ad/attachment.bin 


Další informace o konferenci sklug